duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 936 ha
Intravilan: 376 ha
Extravilan: 8991 ha
Populatie: 4566
Gospodarii: 1568
Nr. locuinte: 1589
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica:
Localitatea Niculiţel este situată în nordul Dobrogei, cu acces la DN 22 prin 3 drumuri judeţene: DJ 229, DJ 229C şi DJ 229G
Vecinătăţi: nord - comuna Isaccea şi Somova, sud - comuna Frecăţei şi Valea Teilor, est - comuna Somova şi Frecăţei, vest - comuna Isaccea şi Hamcearca.
Activitati specifice zonei:
Viticultură şi vinificaţie
Silvicultură şi exploatarea lemnului
Pescuit
Exploatarea produselor de carieră - diabaz
Activitati economice principale:
Viticultură şi vinificaţie
Silvicultură şi exploatarea lemnului
Pescuit
Exploatarea produselor de carieră - diabaz
Comerţ
Morărit şi panificaţie
Agricultură
Obiective turistice:
Bazilica Paleocreştină cu criptă din localitatea Niculiţel
Mănăstirea Cocoş
Mănăstirea Saon
Biserica Sfântul Atanasie
Rezervaţia Biosferei
Rezervaţiile naturale "Dealul Mândreşti" şi "Dealul Sarica"
Evenimente locale:
Ziua viei şi vinului - organizată de regulă la sfârşitul lunii octombrie
Hramul Bisericii Sfânta Parascheva
4 iunie - Ziua martirilor de la Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi Filip
Târgul săptămânal de produse agricole - organizat în fiecare zi de duminică
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri pentru amplasarea obiectivelor de investiţii
Utilităţi: alimentare cu apă, canalizare, infrastructură de transport refacută, telefonie fixă şi mobilă, bază sportivă modernă
Agroturism: turism religios şi turism de agrement
Vânătoare şi pescuit sportiv
Posibilitatea exploatării energiei eoliene
Forţă de muncă excedentară
Terenuri agricole proprietate privată, abandonate, care pot fi cumpărate, concesionate, arendate
Areal consacrat pentru viticultură şi vinificaţie
Proiecte de investitii:
Îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi dezvoltarea comunei Niculiţel: reţea de canalizare cu staţie de epurare, reabilitare drumuri şi amenajare teren de sport - finalizare iunie 2011
Extindere reţea de canalizare în comuna Niculiţel
Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii
Amenajare anexă cimitir în comuna Niculiţel
Reabilitare şi dotare cămin cultural
Construcţie bloc locuinţe pentru tineret în regim de închiriere ANL